Historiske Dage

Europa af i går. Efterkrigstidens triumfer og tragedier

May 27, 2024 Historiske Dage
Europa af i går. Efterkrigstidens triumfer og tragedier
Historiske Dage
More Info
Historiske Dage
Europa af i går. Efterkrigstidens triumfer og tragedier
May 27, 2024
Historiske Dage

For Oxfordhistorikeren Timothy Garton Ash er det svært at komme i tanke om et bedre år i Europas historie end 1989. I årene, der fulgte efter, så det ud som om, at Europa i en form for naturgiven proces skulle bevæge sig mod mere markedsøkonomi og flere demokratiske frihedsrettigheder for alle. Men man tog udviklingen for givet og glemte, at frihed er noget, man til alle tider skal kæmpe for.   

Det er det gennemgående tema i Timothy Garton Ash's personlige Europahistorie ‘Europa’ med originaltitlen ‘Homelands’. På Historiske Dage 2024 taler han med redaktør og journalist Marc-Christoph Wagner med udgangspunkt i erindringsværket. 

Vi kommer blandt andet rundt om faderens udstationering som besættelsessoldat i Tyskland under 2. verdenskrig, om Gartons Ash’s møde med den tidligere tyske kansler Helmuth Kohl og om Østeuropa før og efter jerntæppets fald.  

Show Notes

For Oxfordhistorikeren Timothy Garton Ash er det svært at komme i tanke om et bedre år i Europas historie end 1989. I årene, der fulgte efter, så det ud som om, at Europa i en form for naturgiven proces skulle bevæge sig mod mere markedsøkonomi og flere demokratiske frihedsrettigheder for alle. Men man tog udviklingen for givet og glemte, at frihed er noget, man til alle tider skal kæmpe for.   

Det er det gennemgående tema i Timothy Garton Ash's personlige Europahistorie ‘Europa’ med originaltitlen ‘Homelands’. På Historiske Dage 2024 taler han med redaktør og journalist Marc-Christoph Wagner med udgangspunkt i erindringsværket. 

Vi kommer blandt andet rundt om faderens udstationering som besættelsessoldat i Tyskland under 2. verdenskrig, om Gartons Ash’s møde med den tidligere tyske kansler Helmuth Kohl og om Østeuropa før og efter jerntæppets fald.